Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"pass" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "pass" po polsku Pass Exams
czasownik
 1. wyminąć, przejść (obok czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He passed the library. (On minął bibliotekę.)
  I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
  Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. przejść (np. przez bramę) [INTRANSITIVE]
 3. owinąć, przewlec (np. linę) [TRANSITIVE]
 4. przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. podawać [TRANSITIVE]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
  link synonim: hand
 6. przekazać (np. informację) [TRANSITIVE]
 7. przeminąć, minąć (o czasie) [INTRANSITIVE]
  Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
  The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
  Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)
 8. zdawać, zdać (np. egzamin) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
 9. uchwalać (np. ustawę) [TRANSITIVE]
 10. wymieniać uwagi [TRANSITIVE]
 11. zniknąć, skończyć się [INTRANSITIVE]
 12. podawać (piłkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 13. przekraczać (np. jakąś wartość) [TRANSITIVE]
 14. przechodzić (na kogoś, w jakiś stan) formal [INTRANSITIVE]
 15. poddać się [INTRANSITIVE]
 16. odrzucić (np. zaproszenie) [INTRANSITIVE]
 17. stracić (np. dużo krwi) [TRANSITIVE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przepustka, zezwolenie [COUNTABLE]
 2. wejściówka [COUNTABLE]
 3. zaliczenie (egzaminu) [COUNTABLE]
 4. podanie (w piłce nożnej) [COUNTABLE]
 5. przełęcz, przesmyk [COUNTABLE]
 6. manewr podejścia samolotu w stronę celu [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

base on balls
BB (skrót)
walk ***
pass ***

rzeczownik
 1. baza za darmo (w baseballu przyznanie pałkarzowi pierwszej bazy)
  His career high was 118 bases on balls in 1915. (Szczytem jego kariery było 118 baz za darmo w 1915 roku.)

Pytania i odpowiedzi — "pass"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "pass"

overpass = estakada +1 znaczenie
compass , compasses British English = cyrkiel
surpass = przewyższać (siłą, rozumem), być lepszym (od innych) +1 znaczenie
subway British English , underpass American English = przejście podziemne +1 znaczenie
pass through = przejeżdzać (np. przez miasto)
pass out = mdleć +1 znaczenie
pass by = przechodzić obok, przejeżdżać obok
pass on = przekazywać +1 znaczenie
flyover British English , fly-past British English , także: flypast British English , overpass American English = wiadukt, estakada
bypass , także: by-pass = obwodnica, objazd +2 znaczenia
pass away = odejść, umrzeć
touchdown pass = podanie piłki prowadzące do przyłożenia (w futbolu amerykańskim)
pass along = przekazywać (np. informację)
come to pass = stać się
pass a law = uchwalić ustawę, ustanowić prawo
week pass = bilet tygodniowy
spread the word , pass the word = szerzyć wieści
pass the time = zabić czas
passerby , passer-by = przechodzień
time passes , time goes by = czas płynie, czas mija
weekend pass = bilet weekendowy
Khyber Pass = Chajber (przełęcz w górach Hindokusz)
pass unnoticed = przejść niezauważenie
forward pass = podanie do przodu
incomplete pass = podanie niepełne
train pass = bilet okresowy
bus pass = autobusowy bilet okresowy
press pass = przepustka prasowa
pass off = mijać (np. o przyjęciu)
pass rush = działanie liniowych mające na celu powstrzymanie akcji podaniowej (w futbolu amerykańskim)
pass muster = zdać egzamin (na coś, jako coś)
ski pass = karnet na wyciągi
pass interference = przeszkadzanie w podaniu
parking pass = przepustka parkingowa
compass = kompas +2 znaczenia
pass a test = zdać egzamin
boarding pass , boarding card British English = karta pokładowa

podobne do "pass" po angielsku — Słownik polsko-angielski