"pass" po polsku — Słownik angielsko-polski

pass *****

obrazek do "pass" po polsku Pass Exams
czasownik
 1. wyminąć, przejść (obok czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He passed the library. (On minął bibliotekę.)
  I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
  Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. przejść (np. przez bramę) [INTRANSITIVE]
  You need to pass through a gate to enter inside. (Żeby wejść do środka, musisz przejść przez bramę.)
  You can't pass through door without the password. (Nie możesz przejść przez drzwi bez hasła.)
 3. owinąć, przewlec (np. linę) [TRANSITIVE]
  Pass the rope over the hook on the ceiling. (Przewlecz linę przez hak na suficie.)
 4. przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The Thames passes through London. (Tamiza przechodzi przez Londyn.)
  This road passes through multiple interesting cities. (Ta droga przechodzi przez wiele ciekawych miast.)
 5. podawać [TRANSITIVE]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
  link synonim: hand
 6. przekazać (np. informację) [TRANSITIVE]
  Let one of the students know, and he'll pass the information to all the others. (Daj znać jednemu z uczniów, a on przekaże tę informację wszystkim innym.)
  I can't come to your party - can you pass it to John? (Nie mogę przyjść na wasze przyjęcie - czy możesz przekazać to Johnowi?)
 7. przeminąć, minąć (o czasie) [INTRANSITIVE]
  Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
  The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
  Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)
 8. zdawać, zdać (np. egzamin) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
  She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
 9. uchwalać (np. ustawę) [TRANSITIVE]
  The new act has been passed yesterday. (Nowa ustawa została uchwalona wczoraj.)
  The parliament has passed a new bill. (Parlament uchwalił nową ustawę.)
 10. wymieniać uwagi [TRANSITIVE]
  We passed our comments and discussed our ideas. (Wymieniliśmy uwagi oraz przedyskutowaliśmy nasze pomysły.)
 11. zniknąć, skończyć się [INTRANSITIVE]
  This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
 12. podawać (piłkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He likes to pass the ball to the better players. (On lubi podawać piłkę lepszym graczom.)
  Pass the ball to me, I can score a goal from here! (Podaj mi piłkę, stąd mogę strzelić gola!)
 13. przekraczać (np. jakąś wartość) [TRANSITIVE]
  Our operating costs passed the acceptable threshold. (Nasze koszty działania przekroczyły akceptowalny próg.)
 14. przechodzić (na kogoś, w jakiś stan) formal [INTRANSITIVE]
  All her belongings pass onto her daughter. (Cały jej majątek przechodzi na jej córkę.)
 15. poddać się [INTRANSITIVE]
  You win this one, I pass. (Tym razem wygrywasz, poddaję się.)
  She can't play chess so she passed. (Ona nie umie grać w szachy, więc się poddała.)
 16. odrzucić (np. zaproszenie) [INTRANSITIVE]
  Thanks for the invitation, but I'm afraid I'll have to pass. (Dzięki za zaproszenie, ale obawiam się, że będę musiał je odrzucić.)
  He passed my proposition to go for a drink. (Odrzucił moją propozycję wyjścia na drinka.)
 17. stracić (np. dużo krwi) [TRANSITIVE]
  She passed lots of blood. (Ona straciła dużo krwi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przepustka, zezwolenie [COUNTABLE]
  You need to have a pass to enter the premises. (Żeby wejść na posiadłość, konieczna jest przepustka.)
  I wanted to get into the office but I didn't have a pass. (Chciałem wejść do biura, ale nie miałem przepustki.)
 2. wejściówka [COUNTABLE]
  I have two passes to the concert. (Mam dwie wejściówki na koncert.)
  I got you a free pass to the party. (Załatwiłem ci darmową wejściówkę na imprezę.)
 3. zaliczenie (egzaminu) [COUNTABLE]
  I got a pass on my math exam. (Dostałam zaliczenie na egzaminie z matematyki.)
  I knew nothing but I got a pass anyway. (Nic nie wiedziałem, a i tak dostałem zaliczenie.)
 4. podanie (w piłce nożnej) [COUNTABLE]
  Today, we are going to practice passes. (Dzisiaj będziemy trenować podania.)
  He played a long pass to the captain. (On zagrał długie podanie do kapitana.)
 5. przełęcz, przesmyk [COUNTABLE]
  We travelled through the pass. (Podróżowaliśmy przez przełęcz.)
 6. manewr podejścia samolotu w stronę celu [COUNTABLE]
  I'm making a pass. (Wykonuję manewr podejścia w stronę celu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

base on balls , BB (skrót)
walk ***
pass ***

rzeczownik
 1. baza za darmo (w baseballu przyznanie pałkarzowi pierwszej bazy)
  His career high was 118 bases on balls in 1915. (Szczytem jego kariery było 118 baz za darmo w 1915 roku.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "pass"

phrasal verb
przyimek
around = około, mniej więcej +2 znaczenia
czasownik
rzeczownik
inne
idiom
kolokacje

"pass" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. streak **
  • passa, pasmo (zwycięstw, porażek) [COUNTABLE]
   He's been on a winning streak this year. (Ten rok był dla niego pasmem zwycięstw.)