Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"hint" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. aluzja [COUNTABLE]
 2. krztyna, odrobina [COUNTABLE]
 3. wskazówka, rada [COUNTABLE]
  I'll give you a hint. (Dam ci wskazówkę.)
  You should take this hint into your consideration. (Powinieneś wziąć pod uwagę tę radę.)
  These hints were misleading. (Te wskazówki wprowadziły mnie w błąd.)
  link synonim: tip

hint rzeczownik

But the president gave little hint of what he would do in Iraq.

Ale prezydent dał mało aluzji z co zrobiłby w Iraku.

And so we're getting some hints at where we need to go look.

Zatem zmierzamy do jakichś aluzji gdzie musimy pójść spojrzenie.

At least you have a hint of what she was up to.

Przynajmniej dostajesz aluzję z co czuła się na siłach.

How big a hint does a man need, he thought.

Jak duży aluzja robi potrzebę człowieka, pomyślał.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. robić aluzję [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]

hint czasownik

Behind me the east began to hint at deep blue instead of black.

Za mną wschód zaczął się do aluzji przy ciemny niebieski zamiast czarny.

But does it even hint at how he would fight back?

Ale to nawet napomyka jak odpowiedziałby na atak?

Let me not even hint that this is the right thing now.

Pozwól mi nie nawet dawać do zrozumienia, że to jest właściwa rzecz teraz.

What the police expected them to do was not hinted at.

Co policja oczekiwała ich robić nie napomknąć.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "hint"

hint that = aluzja że
helpful hints = użyteczne wskazówki +1 znaczenie
subtle hint = subtelna aluzja
take a hint , get a hint = przyjąć aluzję, zrozumieć aluzję
broad hint , strong hint , heavy hint = wyraźna aluzja
broad hint = wyraźna aluzja, wyraźne nawiązanie
gentle hint = delikatna aluzja
vague hint = mglista aluzja
hint about something = aluzja o czymś +1 znaczenie
hint as to something = aluzja do czegoś
handy hints = przydatne wskazówki
hint on something = wskazówka na temat czegoś
hint at something = robić aluzję do czegoś
hint that something = robić aluzję, że coś (np. ma miejsce)
drop a hint = dać wskazówkę (np. dotyczącą lokalizacji czegoś) +1 znaczenie
hints for troubleshooting = porady, jak usuwać usterki
18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.