Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"toughness" po polsku - Słownik angielsko-polski

toughness

rzeczownik
  1. twardość, wytrzymałość (materiału)
  2. bezwzględność (charakteru)

toughness rzeczownik

I could sense the toughness of the decision in his voice.

Mogłem wyczuć trudność decyzji w jego głosie.

Still, the police are making a big show of toughness this year.

Jeszcze, policja robi wielkie widowisko bezwzględności w tym roku.

He could run and there was never a question about his toughness.

Mógł pobiec i nie było nigdy pytania o jego bezwzględność.

"Our defense came in and showed a lot of toughness."

"Nasza obrona upowszechniła się i wykazała dużo bezwzględności."

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - toughness

tough = trudny, wymagający (+8 innych znaczeń)
that's tough! , tough! = mówi się trudno!, trudno! spoken
competitive toughness = twarda postawa wobec konkurencji
tough decision = trudna decyzja
tough questions = trudne pytania
tough guy = twardziel, maczo (ironicznie) informal (+1 inne znaczenie)
tough love = wychowanie polegające na uczeniu samodzielności
tough-minded = twardy, bezkompromisowy
tough competition = twarda konkurencja
hang tough = nie dawać się spoken
tough-talking = twardy, zdecydowany
tough luck! = pech! (dla wyrażenia braku współczucia) spoken (+1 inne znaczenie)
tough customer = twardziel, twardy zawodnik informal
tough cookie = twarda sztuka, twardziel informal
tough area = niebezpieczny obszar (np. w mieście)
tough shit! = a to pech! informal
tough on crime = twarde stanowisko wobec przestępczości
be a tough call = być trudną decyzją
toughly = mocno, twardo
tough nut to crack informal, hard nut to crack informal = twardy orzech do zgryzienia (trudny problem)
tough on somebody , tough with somebody = nieubłagany wobec kogoś
toughly-worded = ostro sformułowany
tough neighbourhood = niebezpieczne sąsiedztwo
tough something out = przetrzymać coś, przetrzymywać coś
be tough going = być trudnym do przeczytania
tough as old boots = być twardym (psychicznie)
it's tough doing something = trudne jest robienie czegoś
be tough on somebody = sprawiać komuś trudności
tough part of town = niebezpieczna dzielnica
as tough as nails , as tough as old boots = być twardym jak skała
when the going gets tough the tough get going = kiedy zaczynają się poważne problemy, silni ludzie zaczynają działać American English informal
have a tough time doing something = namęczyć się przy robieniu czegoś
have a tough time of it = stawać w obliczu trudnych problemów
as hard as nails , as tough as nails = twardy jak skała

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?