Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"explosion" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do explosion po polsku
rzeczownik
  1. eksplozja, wybuch [COUNTABLE]
  2. detonacja (np. ładunku wybuchowego na poligonie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  3. gwałtowny wzrost (np. liczby ludności) [COUNTABLE]
  4. wybuch (emocji) [COUNTABLE]
  5. wybuch (np. śmiechu) [COUNTABLE]

explosion rzeczownik

On the other side of the explosion were 13 men.

Na tamtym brzegu z wybuchu były 13 ludźmi.

"What we are about to see in my country is an economic explosion."

"Co jesteśmy około zobaczyć w moim kraju jest gospodarczym wybuchem."

But they have not been able to answer what set the explosion off.

Ale nie mogli odpowiedzieć co włączyć wybuch.

What brought him to the center of the explosion was not clear.

Co przynieść go centrum wybuchu nie był wolnym.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - explosion

nuclear explosion = wybuch nuklearny
population explosion = gwałtowny wzrost populacji (np. w jakimś kraju)
huge explosion = ogromny wybuch
bomb explosion = wybuch bomby
massive explosion = potężny wybuch
gas explosion = wybuch gazu
loud explosion = głośny wybuch
controlled explosion = kontrolowana detonacja (np. bomby)
explosion of something = wzrost czegoś (np. zainteresowania)

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?