"zoned for use" — Słownik kolokacji angielskich

zoned for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podzielony na strefy do użytku
  1. zoned czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The site was once zoned for heavy industrial use, union officials said.

    Podobne kolokacje: