"zbierać znaczki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbierać znaczki" po polsku — Słownik angielsko-polski

"zbierać znaczki" — Słownik kolokacji angielskich

collect stamps kolokacja
  1. collect czasownik + stamp rzeczownik = zbierać znaczki
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: