"zabiegać o" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabiegać o" po polsku — Słownik angielsko-polski

zabiegać o

czasownik
 1. seek ****
  • ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o formal [TRANSITIVE]
   I think she seeks confrontation with me. (Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.)
   James sought a promotion but he didn't get it. (James ubiegał się o awans, ale go nie dostał.)
   Do you seek glory and money? (Czy dążysz do chwały i pieniędzy?)
   We try to seek a peaceful solution. (Staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania.)
 2. chase ***