"youth team" — Słownik kolokacji angielskich

youth team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół młodzieżowy
  1. youth rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He played one season in the youth team of 1.

    Podobne kolokacje: