"yawn" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "yawn" po angielsku

yawn

czasownik
 1. ziewać
  Jason yawned, but seemed to be paying attention. (Jason ziewnął, ale zdawał się być uważnym.)
  The man yawned and lit a cigarette. (Mężczyzna ziewnął i zapalił papierosa.)
 2. zionąć
  The tunnel yawned in front of me. (Tunel zionął przede mną.)
  At our feet, a chasm yawned. (U naszych stóp zionęła otchłań.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ziewnięcie, ziewanie
  The lecture was so boring that I had to stifle a yawn. (Wykład był tak nudny, że musiałem stłumić ziewnięcie.)
  You have to stifle your yawn if you are in a public place. (Musisz tłumić swoje ziewnięcie, jeśli jesteś w miejscu publicznym.)
 2. nudziarstwo, nuda informal
  This party is a yawn! We're going out. (Ta impreza to nuda! Wychodzimy.)
  "Are you home already?" "Yes, the meeting was a big yawn." ("Już jesteś w domu?" "Tak, spotkanie było wielkim nudziarstwem.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo