ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyrównane wybory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrównane wybory" po polsku

"wyrównane wybory" — Słownik kolokacji angielskich

close election kolokacja
  1. close przymiotnik + election rzeczownik = zacięte wybory, wyrównane wybory, wybory z bardzo małą różnicą głosów
    Bardzo silna kolokacja

    In the end, Kennedy won, but it was a very close election.

powered by  eTutor logo