eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"wspólny język" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspólny język" po polsku

"wspólny język" — Słownik kolokacji angielskich

common ground kolokacja
  1. common przymiotnik + ground rzeczownik = płaszczyzna porozumienia, wspólna płaszczyzna, wspólny język
    Bardzo silna kolokacja

    We have never been able to find much common ground.

shared language kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny język
  1. shared przymiotnik + language rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The shared language creates an artistic and commercial market where national identity is often blurred.