"written through" — Słownik kolokacji angielskich

written through kolokacja
Popularniejsza odmiana: write through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany całkowicie
  1. write czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    Later in life he wrote on the subject through many of his books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo