PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"written concurrently" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany jednocześnie
  1. write czasownik + concurrently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Were the two parts written concurrently, or one after the other?