"written chiefly" — Słownik kolokacji angielskich

written chiefly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany głównie
  1. write czasownik + chiefly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The show was chiefly written by the comedian, Pat Shortt, who also performed many of his own roles.