PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write vividly" — Słownik kolokacji angielskich

write vividly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz barwnie
  1. write czasownik + vividly przysłówek
    Luźna kolokacja

    It is extremely well researched, vividly written and should be read by all those interested in the central issues of the world today.