"write principally" — Słownik kolokacji angielskich

write principally kolokacja
Popularniejsza odmiana: written principally
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz głównie
  1. write czasownik + principally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He wrote principally in the essay form, although his limited production included short stories and scholarly works as well.