"written principally" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany głównie
  1. write czasownik + principally przysłówek
    Luźna kolokacja

    He wrote principally in the essay form, although his limited production included short stories and scholarly works as well.