"write of" — Słownik kolokacji angielskich

write of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać z
  1. write czasownik + of przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    To write well of the West there is so much one should know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo