"write including" — Słownik kolokacji angielskich

write including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać w tym
  1. write czasownik + including przyimek
    Silna kolokacja

    He wrote music for the series, including its video games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo