"write as a response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz jako odpowiedź
  1. write czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The lead single, "Everyday" was written as a response to how the band felt about how to move on after September 11.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo