"write a response" — Słownik kolokacji angielskich

write a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz odpowiedź
  1. write czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After each of her letters came he would sit down and write a response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo