"worldwide account" — Słownik kolokacji angielskich

worldwide account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnoświatowe konto
  1. worldwide przymiotnik + account rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Billings for the worldwide account were estimated at more than $1 billion.

powered by  eTutor logo