ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"world number" — Słownik kolokacji angielskich

world number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba światowa
  1. world rzeczownik + number rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, he finished the season inside the top 16 for the very first time, at world number 13.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo