ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word war" — Słownik kolokacji angielskich

word war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wojna
  1. word rzeczownik + war rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They also banned the word war, preferring that teachers talk about conflict instead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo