"word of encouragement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zachęty
  1. encouragement rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He gave them a few words of encouragement, then moved on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo