"word balloon" — Słownik kolokacji angielskich

word balloon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo balon
  1. word rzeczownik + balloon rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When the devil speaks, a grey-shaded word balloon simply comes up from below.

    Podobne kolokacje: