"balloon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

balloon rzeczownik

rzeczownik + balloon
Kolokacji: 27
air balloon • helium balloon • trial balloon • observation balloon • weather balloon • water balloon • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. air balloon = balon lotniczy air balloon
2. helium balloon = balon z helem helium balloon
3. trial balloon = testowanie reakcji trial balloon
4. observation balloon = balon obserwacyjny observation balloon
5. weather balloon = balon pogodowy weather balloon
6. water balloon = balon na wodę water balloon
balloon + rzeczownik
Kolokacji: 35
balloon flight • balloon ride • balloon angioplasty • balloon payment • balloon loop • ...
balloon + czasownik
Kolokacji: 29
balloon goes • balloon rises • balloon floats • balloon carries • balloon flies • ...
czasownik + balloon
Kolokacji: 14
use balloons • balloon filled • pop balloons • carry balloons • balloon tied • ...
przymiotnik + balloon
Kolokacji: 38
hot-air balloon • hot air balloon • red balloon • white balloon • giant balloon • ...
przyimek + balloon
Kolokacji: 8
with balloons • of balloons • in a balloon • on balloons • for balloons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.