"without cover" — Słownik kolokacji angielskich

without cover kolokacja
Popularniejsza odmiana: without a cover
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez nakrycia
  1. without przyimek + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Would you pay £7 for a book without a cover?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo