BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"without a cover" — Słownik kolokacji angielskich

without a cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez nakrycia
  1. without przyimek + cover rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Would you pay £7 for a book without a cover?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo