"with the placement" — Słownik kolokacji angielskich

with the placement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ustawieniem
  1. with przyimek + placement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The only other complaint has to do with placement of the window switches.

    Podobne kolokacje: