BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"with the participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z udziałem
  1. with przyimek + participation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have to continue with community service and their participation in the program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo