"with eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "with eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"with eye" — Słownik kolokacji angielskich

with eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: with eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z okiem
  1. with przyimek + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    She looked up at him with those big brown eyes, and he wanted to do several things other than talk.

    Podobne kolokacje: