"with a pat" — Słownik kolokacji angielskich

with a pat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z klepnięciem
  1. with przyimek + pat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he could not say the same for his relationship with Pat.

    Podobne kolokacje: