PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wish to buy" — Słownik kolokacji angielskich

wish to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej kupić
  1. wish czasownik + buy czasownik
    Luźna kolokacja

    "This is good land, and I am sure someone would wish to buy it. "

    Podobne kolokacje: