"wise thing" — Słownik kolokacji angielskich

wise thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądna rzecz
  1. wise przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It seemed like a wise thing to do at the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo