"wirus grypy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wirus grypy" po polsku

"wirus grypy" — Słownik kolokacji angielskich

flu virus kolokacja
 1. flu rzeczownik + virus rzeczownik = wirus grypy
  Silna kolokacja

  The flu virus is easily passed from one person to the next.

  Podobne kolokacje:
influenza virus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wirus grypy
 1. influenza rzeczownik + virus rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  This year the influenza virus has once again changed to a form against which most people have no protection.

  Podobne kolokacje:
flu bug kolokacja
 1. flu rzeczownik + bug rzeczownik = wirus grypy
  Luźna kolokacja

  There wasn't a flu bug in the world that could keep her in bed for three days.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo