"wink away" — Słownik kolokacji angielskich

wink away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnięcie oka daleko
  1. wink czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A small craft seemed to shimmer in space for an instant, then winked away into nothing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo