"wine drinking" — Słownik kolokacji angielskich

wine drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): picie winne
  1. wine rzeczownik + drinking rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Make sure that there is not too much wine drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo