"window lock" — Słownik kolokacji angielskich

window lock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamek okna
  1. window rzeczownik + lock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Taking a deep breath, Spook quietly worked open the window lock and slipped inside.

    Podobne kolokacje: