ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"win money" — Słownik kolokacji angielskich

win money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięstwo pieniądze
  1. win czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Never won much money, but enough to keep her playing card.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo