"wild moment" — Słownik kolokacji angielskich

wild moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): burzliwy moment
  1. wild przymiotnik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he saw something else clinging to it also, for one wild moment, the figure of a man.

    Podobne kolokacje: