"widely expected" — Słownik kolokacji angielskich

widely expected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie oczekiwany
  1. expect czasownik + widely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A decision in the case is widely expected before the end of the summer but could take much longer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo