"whole word" — Słownik kolokacji angielskich

whole word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całe słowo
  1. whole przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had an impossible one hundred whole words to do, Eight times his present total.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo