"white image" — Słownik kolokacji angielskich

white image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biały obraz
  1. white przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The black and white image had a resolution of 176 pixels on a side.

    Podobne kolokacje: