Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"werbowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "werbowanie" po polsku

werbowanie

rzeczownik
 1. conscripting
 2. levying
czasownik
 1. recruit **
  • rekrutować (do pracy), werbować, prowadzić nabór (do wojska) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He recruited five new workers to our company. (On zrekrutował pięciu nowych pracowników do naszej firmy.)
   You should apply for this job - my boss is recruiting again. (Powinieneś złożyć podanie o tę pracę - mój szef znowu rekrutuje.)
 2. levy *
  • werbować, rekrutować
   There are rumors that they levy more and more soldiers. (Są pogłoski, że oni rekrutują coraz więcej i więcej żołnierzy.)
 3. conscript
 4. conscribe

Powiązane zwroty — "werbowanie"

rzeczownik
werbunek = recruitment +3 znaczenia
czasownik
kaperować (werbować do swojej firmy pracowników innej firmy) = poach

powered by  eTutor logo