"well-trained eye" — Słownik kolokacji angielskich

well-trained eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze nakierowane oko
  1. well-trained przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Recently, the architectural tree caught the well-trained eye of Neil Hendrickson as he walked the property.

    Podobne kolokacje:

podobne do "well-trained eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "well-trained eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik