"wedding season" — Słownik kolokacji angielskich

wedding season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku ślubna
  1. wedding rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's wedding season for us kids in our late 20's.