"wear strips" — Słownik kolokacji angielskich

wear strips kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a strip
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pasy
  1. wear czasownik + strip rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2011, the team wore an all black away strip.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo