"wear a strip" — Słownik kolokacji angielskich

wear a strip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pas
  1. wear czasownik + strip rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 2011, the team wore an all black away strip.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo