Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wear sensors" — Słownik kolokacji angielskich

wear sensors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś czujniki
  1. wear czasownik + sensor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Patients might wear sensors in a belt or wristband and transfer information wirelessly to a home computer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo